Drukuj
wtorek, 19, marzec 2019

Ośrodek Diagnostyczny Fundacji  SOS Życie z Mielca a także Wiceprezydent Mielca Adrianna Miłoś, zapraszają kobiety do CYTOMAMMOBUSU w dniach 19-20 marca godz. 9-17  obok Urzędu Miasta Mielca.

 

W programie bezpłatne badania mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie  dla kobiet w wieku 50 - 69 lat oraz na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25 - 59 lat 

Obowiązuje Rejestracja telefoniczna pod numerem: tel 17 582 40 60

Projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację SOS Życie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz Federacją Stowarzyszeń „AMAZONKI” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.06.00-18-0001/17-00 z dnia 27 września 2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.