Drukuj
piątek, 09, luty 2018

Dokładnie 6 lutego uczestniczyliśmy w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii i ds. Zdrowia Publicznego. Grupa Profesorów na czele z prof. Lublińskim - genetykiem -  podkreślali znaczenie nowoczesnej chirurgicznej profilaktyki raka piersi polegającej na obustronnej amputacji piersi oraz amputacji przydatków tzw. anektomia profilaktyczna u kobiet powyżej 40 roku życia, które są narażone na dziedziczny rak piersi i dziedziczny rak jajnika.

 

Propozycja ta jest skierowana dla kobiet z mutajcą genu BRCA 1 i BRCA 2. Profesor Lubiński w swojej prezentacji przedstawił, że dotychczas w świecie taką technologię profilaktyczna raka jajnika i raka piersi zastosował Izrael. 

Ta propozycja wywołała dużo kontrowersyjnych wypowiedzi, tak ze strony organizacji pacjenckich, jak i parlamentarzystów z Komisji Zdrowia biorących udział w Posiedzeniu Zespołu. 

Łucja Bielec z Fundacji SOS Życie, podkreśliła wagę populacyjnych przesiewowych programów wczesnego wykrywania raka piersi i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wg standardów WHO Światowej Organizacji Zdrowia. Nasz głos poparł prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder i podkreślił, że powinien być zaakceptowany przez Ministra Zdrowia opracowany ogólnopolski program diagnostyki i leczenia onkologii pt. Strategia Walki z Rakiem 2015-2024. Polski "Cancer Plan", który ma na celu wskazanie kluczowych kierunków zmian, zmierzających do poprawy stanu onkologii w Polsce. Łucja Bielec z SOS Życie była członkiem zespołu ds. profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, który opracowywał procedury realizacji skryningu w Polsce.