Drukuj

Obecnie:

- W tym roku programy zdrowotne nadal są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Realizujemy duży projekt finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w perspektywie finansowej 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. Nazwa projektu: „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

 

 

Dawniej:

Promocję badań dla kobiet udało nam się dofinansować ze Starsostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz w Mielcu.

Program edukacyjny jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008 drugi rok z rzędu.

Pomoc dla chorych na nowotwory dofinansowujemy z nawiązek przekazywanych dzięki Sądom.