Polityka jakości

Nadrzędnym celem Ośrodka Diagnostycznego Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008. Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Naszym   Pacjentom  pragniemy   zapewnić   kompleksową   jakość   usług,   opartą   na połączeniu   i   umiejętnym   wykorzystaniu   profesjonalnej   wiedzy   medycznej   popartej kierunkowym   wykształceniem   i   doświadczeniem   zatrudnionego   u   nas   personelu medycznego.

Zadania:
- indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta, zdobycie jego trwałego zaufania,
- ścisła kontrola procesu usług medycznych na każdym ich etapie,
- ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
- stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej personelu,
- ciągłe doskonalenie usług medycznych i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
- spełnienie wymagań przepisów prawnych.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez dyrekcję. Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Dla ratowania życia i zdrowia 

Fundacja SOS Życie szczególnie skupiła swoją działalność na ratowaniu życia i zdrowia kobiet chorych na raka piersi i raka szyjki macicy.

Dzięki działalności w ochronie zdrowia rocznie ratujemy życie ponad 50 kobiet. Działalność NZOZ Ośrodka Diagnostycznego Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie ułatwia nam prowadzenie programów profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy.
Prowadzomy także program edukacji dziewcząt w wieku 15-19 lat w celu zwiększania wiedzy i umiejętności samobadania piersi.

Cel zawarty w statucie Fundacji SOS Życie

Celem  Fundacji  jest  niesienie  pomocy  chorym  dzieciom i  młodzieży  potrzebującym  operacji  transplantacji szpiku  kostnego  oraz  potrzebującym  pomocy  w leczeniu innych  schorzeń.

Prawie 30 tyś kobiet rocznie korzysta z badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ w naszym ośrodku. Większość z nich wykonuje badania w cytomammobusie w miejscu zamieszkania.

Cytomammobus zwiększa dostępność do badań nie tylko w małych miastach, gdzie dostępu do badań profilaktycznych nie ma w ogóle. W 2009 roku w samym tylko Przemyślu, w którym kobiety dostęp mają w szpitalu z badań skorzystało ponad 2 tyś kobiet.

Kobiety z wykrytymi zmianami są diagnozowane do końca. Nasi lekarze wykonuja dalszą diagnostykę w terenie, kobiety zgłaszają się na dalsze badania do cytomammobusu lub do ośrodka stacjonarnego.

W bardzo wielu zadaniach pomagają nam samorządy lokalne, które w znaczje większości rozumieją konieczność prowadzenia działań promujących zdrowie.

Dziękujemy Państwu za włączanie się w pomoc w organizację i promocję badań profilaktycznych.

Pro Publico Bono 

Od 2003 roku pozostajemy w trwałej współpracy z instytucjami dobra wspólnego, zrzeszającymi Laureatów Konkursu Pro Publico Bono.

Wspieramy swoją obecnością i współdziałaniem. Państwa zachęcamy do udziału w tej wspaniałej idei poprzez wspieranie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Zachęcamy także organizacje obywatelskie do zgłaszania swoich dzieł w Konkursie Pro Publico Bono.

Razem można więcej 

Fundacja SOS Życie współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, a niektórych nich jest współzałożycielem. 
Należą do nich:
•    Ogólnopolska Federacja Kobiet Po Mastektomii, 
•    Polski Komitet Zwalczania Raka,  
•    Polska Unia Onkologii, 
•    Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, 
•    Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Fundacja ściśle współpracuje z większością samorządów województwa podkarpackiego. Wspierają nas, szczególnie w organizacji badań w cytomammobusie, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci oraz Starostowie. Gdyby nie ścisła partnerska współpraca oraz wsparcie wykonywanie bezpłatnych badań dla kobiet w małych miejscowościach byłoby ograniczone i często niemożliwe.

Kontakt

Fundacja SOS Życie w Mielcu 
ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec
Bank PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr Konta: 03 8642 1168 2016 6806 8895 0001

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 
tel. +48 17 582 40 60 lub +48 17582 40 61
fax +48 17 582 40 60
INFOLINIA 0 801 08 09 10 (pon-pt, godz. 9-16)
Czynne pon - pt godz. 8-17
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Real time web analytics, Heat map tracking