O pacjencie, jego prawach i etyce w systemie ochrony zdrowia, rozmawiali w urzędzie marszałkowskim przedstawiciele instytucji ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Wszystko za sprawą konferencji „Pacjent jako aktywny uczestnik procesu diagnostyki, leczenia oraz partycypacji w procesie stanowienia prawa”, której jednym, z celów było wzmocnienie dialogu pomiędzy pacjentami a reprezentantami systemu ochrony zdrowia. Udział w konferencji wziął marszałek Władysław Ortyl.

Samorząd województwa oprócz marszałka reprezentowali także: członek zarządu Stanisław Kruczek oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. W konferencji udział wzięli także: wojewoda Ewa Leniart oraz poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska.

Konferencję otworzył marszałek Władysław Ortyl, który powitał na sali przybyłych gości. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na współczesne miejsce pacjenta w systemie ochrony zdrowia:

- Współczesny profil pacjenta nie jest już taki, jak przed wiekami, co oznacza, że w relacjach pacjent – lekarz to już nie jest zestawienie jeden do jednego. Dziś w procesie leczenia pacjenta bierze udział szeroka grupa specjalistów i instytucji. Oznacza to, że pacjent jest kompleksowo wpisany w system profilaktyki, diagnostyki i wszystkie metody leczenia, które wymagają terapii i wsparcia. Pacjent dzięki dostępności do informacji medycznych ma możliwość współuczestniczenia w procesie leczenia – mówił marszałek, jednocześnie zwrócił uwagę, na to, czego oczekuje pacjent od systemu służby zdrowia:

- Pacjent od podmiotu leczniczego oczekuje dzisiaj profesjonalizmu, zaangażowania, bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, zainteresowania, akceptacji, szacunku, a także wsparcia i poszanowania jego intymności. Z tej drugiej strony musi iść za tym etyka i postawa moralna – dodał Władysław Ortyl.

Ks. dr hab. Andrzej Grabarz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego swoje wystąpienie poświęcił relacjom na linii pacjent – lekarz:

- Służbę zdrowia dzisiaj tworzą ludzie, którzy odznaczają się odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Są to przede wszystkim lekarze i pielęgniarki, ale także ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci. Ogólną cechą wszystkich tych zawodów związanych z posługą ludziom chorym jest służba człowiekowi, a zasadniczym motywem ich pracy powinna być miłość do człowieka cierpiącego – powiedział profesor.

Podczas konferencji została poruszona tematyka z zakresu: opieki okołoporodowej w Polsce (Joanna Pietrusiewicz – prezes fundacji Rodzić po Ludzku), roli systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w ochronie zdrowia (lek. med. Iwanna Demyda-Musiał – zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie), praw pacjenta w teorii i praktyce (Dorota Bobko – Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Departament ds. Zdrowia Psychicznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta) oraz rehabilitacji leczniczej (Robert Bugaj – dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie). Projekt Razem dla Zdrowia „Pacjenci decydują” zaprezentował prof. nadzw. dr hab. n. med. Romuald Krajewski.

Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny poświęcony oczekiwaniom pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia. Udział w panelu wzięli między innymi: Andrzej Mielcarek – prezes Podkarpackiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Łucja Bielec – prezes Fundacji SOS Życie, Bogusława Wybraniec – doradca ds. osób niepełnosprawnych w Sejmie przy pani poseł Krystynie Wróblewskiej.

Celem konferencji było poszukiwanie korzyści i rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie dialogu pomiędzy pacjentami a reprezentantami systemu ochrony zdrowia oraz wypracowanie rekomendacji ze strony organizacji pacjentów i ich rodzin służących wdrożeniu zmian w systemie ochrony zdrowia.

Kontakt

Fundacja SOS Życie w Mielcu 
ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec
Bank PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr Konta: 03 8642 1168 2016 6806 8895 0001

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 
tel. +48 17 582 40 60 lub +48 17582 40 61
fax +48 17 582 40 60
INFOLINIA 0 801 08 09 10 (pon-pt, godz. 9-16)
Czynne pon - pt godz. 8-17
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Real time web analytics, Heat map tracking